De ecologische quickscan is een waardevol instrument dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van snelle en efficiënte milieuanalyses. Het biedt inzicht in de ecologische aspecten van een gebied of project en stelt organisaties en beleidsmakers in staat om milieuvriendelijke beslissingen te nemen. In dit artikel zullen we de ecologische quickscan nader bekijken,Lees meer….